NYHEDER


Placér musen i dette felt
for at stoppe rulning

Torsdag 8. januar
Ordinært arb.møde

Se mødekalender her

Solen står op: 03:49
Solen går ned: 20:44

Ofte stillede spørgsmål


Ofte stillede spørgsmål (FAQ)


Er Odd Fellow Ordenen et hemmeligt broderskab?
Har Odd Fellow ordenen en rygepolitik?
Hvad er formålet med logen?
Hvad forpligter man sig til?
Hvad koster det?
Hvad laver man på møderne?
Hvilke fordele opnår jeg?
Hvilken påklædning er påkrævet?
Hvor gammel skal/må man være?
Hvor ofte afholdes logemøder?
Hvordan bliver man optaget?
Kan man melde sig ud? 
Er Odd Fellow Ordenen et hemmeligt broderskab?
Nej. Odd Fellow Ordenen er en global sammenslutning. Intet af det vi foretager os er i strid med din overbevisning om "Et højeste væsen, som jordens skaber og opretholder", landets love eller dine pligter overfor fædreland og familie. Vi har ritualer, der indgår som en integreret del af Ordenens arbejde og som kun deles med medlemmerne - og som derfor kan fremstå som hemmelige for andre.


Top


 
Har Odd Fellow ordenen en rygepolitik?
Der må generelt ikke ryges i Odd Fellow Palæet. Dog er der specielle rygeværelser, hvor der må ryges indendørs, ellers foregår det ude i Odd Fellow Palæets gård. Ved det selskabelige efter et logemøde må der ikke ryges under måltidet, der bliver indlagt en pause, hvor rygere går ind i et værelse ved siden af spisesalen.


Top


 
Hvad er formålet med logen?
Odd Fellow Ordenen er en organisation der beskæftiger sig med etisk udvikling af det enkelte logemedlem gennem påvirkning i en vennekreds og ritualer kaldet gradearbejde, der gradvist indvier ordensmedlemmet i en større sammenhæng og de bagvedliggende principper, symboler og leveregler. Dertil kommer en humanitær dimension i Ordenen. I Storlogens Segl finder man følgende påbud: Vi befaler Eder at - Besøge de syge - Hjælpe de trængende - Begrave de døde - Opdrage de forældreløse


Top


 
Hvad forpligter man sig til?
Som medlem af en Odd Fellow loge forpligter du dig til at arbejde for at blive et bedre menneske med udgangspunkt i og vejledning fra Ordenes motto, der symboliseres af de tre kædeled: Venskab, kærlighed og sandhed.


Top


 
Hvad koster det?
Kontingentet i broderloge nr. 3. Nordstjernen er kr. 325,- pr. måned. Ved optagelse betales et indtrædelsesgebyr på kr. 500,-. I forbindelse med tildeling af de 3 grader (Venskab, Kærlighed og Sandhed) betales, der kr. 400,- for hver grad. Under den selskabelige del af logemødet er der mulighed for at få et lettere måltid mad, som brødrene selv betaler for.


Top


 
Hvad laver man på møderne?
Møderne afvikles efter en fast dagsorden, der er fælles for landets søster- og broderloger. Indholdet beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold og er endvidere reserveret til det såkaldte gradearbejde. Gradearbejdet er et forum for etisk belæring. Derudover er der foredrag med dagsaktuelle, informative eller kulturelle emner af egne eller fremmede foredragsholdere. Udover Indvielsesgraden har alle loger tre grader: Venskabsgraden, Kærlighedsgraden og Sandhedsgraden, som kan tildeles efter indvielsen. Disse grader uddyber Ordenens lære og kan betragtes som etiske udviklingstrin. Tildelingen sker derfor med et vist tidsinterval. Af andre arrangementer skal nævnes besøg i venskabsloger, virksomhedsbesøg og relevante foredrag ligesom der arrangeres forskellige sammenkomster og udflugter for medlemmerne og deres ægtefæller/ledsagere. Når man taler om en hemmelig Orden er det en sandhed med modifikation, idet det hemmelige kun består i, at ordensmedlemmer ikke for udenforstående omtaler de rituelle handlinger, som for eksempel gradearbejdet, idet det skal ses i en sammenhæng og være en oplevelse for den, der modtager graden. Sang og musik er en vigtig del af ethvert logemøde – også under det efterfølgende selskabelige samvær. Her nydes der et beskedent måltid mad, og dette samvær medvirker til, at man lærer hinanden bedre at kende.


Top


 
Hvilke fordele opnår jeg?
Ordenens sigte er at fremme din personlige etiske udvikling. Du tilbydes et fællesskab af ligesindede, vedvarende positiv påvirkning, nye venskaber og et nyt og væsentligt holdepunkt i dit liv. Det skal bemærkes, at du som Odd Fellow modtages som ven i alle loger i hele verden.


Top


 
Hvilken påklædning er påkrævet?
Odd Fellow Ordenen lægger vægt på et lighedsprincip, hvorfor medlemmerne bærer en ensartet påklædning. Til ordinære arbejdsmøder bærer brødrene mørkt tøj, hvid skjorte, mørkt diskret slips og sorte sokker og sko. Til gradearbejde eller særlige festlige lejligheder bærer brødrene kjole og hvidt (hvid vest) og naturligvis sorte sko.
Top
 
Hvor gammel skal/må man være?
Der stilles ingen krav til alder, dog skal du være myndig.


Top


 
Hvor ofte afholdes logemøder?
Logemøder finder sted hver torsdag fra kl. 19:30 i perioden september til maj.


Top


 
Hvordan bliver man optaget?
Igennem mange år har det været tradition, at man blev opfordret til medlemskab af en loge under Odd Fellow Ordenen af en eller flere personer som allerede selv var medlem. Denne tradition lever stadig. Men nu er det bestemt, og også helt på sin plads, at henvende sig uopfordret til en loge, hvis man er interesseret i at høre mere om, hvad et medlemskab af Odd Fellow Ordenen indebærer. Ofte er det hensigtsmæssigt, at man bliver optaget i en loge i den kommune, hvor man har bopæl. Utrolig mange bliver dog optaget i en loge, hvor man allerede har venner eller bekendte på trods af, at dette er uden for ens bopælskommune. Alle henvendelser er meget velkomne - både med hensyn til opklarende spørgsmål, yderligere personlig kontakt og vejledning om, hvor den nærmeste loge er i forhold til ens geografiske placering. Før du kan optages i logen, vil du få besøg af 2 logebrødre. Under dette møde vil du kunne få svar på alle dine spørgsmål. Hvis du er gift eller har en samlever skal denne være tilstede under samtalen, da det er vigtigt for os, at der er fuld opbakning til din optagelse fra hjemmefronten.


Top


 
Kan man melde sig ud?
Ja, det kræver blot at man meddeler sit ønske skriftligt. Hvis man senere fortryder sin udmeldelse kan man blive genoptaget i logen.


Top
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Optagelse i logen

Broderloge nr. 3 Nordstjernen optager p.t. nye medlemmer. Hvis du er interesseret i at blive optaget som logebroder eller ønsker mere information om logen, så kontakt venligst: Overmester Erik Magnusson på telefon: 2992 7875 eller klik på 'Kontakt logen' i menuen her i venstre side.