NYHEDER


Placér musen i dette felt
for at stoppe rulning

Torsdag 8. januar
Ordinært arb.møde

Se mødekalender her

Solen står op: 03:49
Solen går ned: 20:44

En logeaften

 

 


En logeaftens forløb

Aftenen begynder for de fleste ordensbrødre 1-1½ time før den officielle mødetid.
Men man mødes gerne i havestuen og de tilstødende lokaler i stueetagen med brødre og søstre fra de andre loger, som holder møde samme aften, og får sig en hyggesnak med dem.
I havestuen kan man købe sig en øl, vand, vin eller kaffe til rimelige priser. Resten af logeaftenen er delt i to dele - logemødet i logesalen og et efterfølgende broderligt samvær i selskabslokalet.

Logemødet
Mødet i logesalen er præget af ro og værdighed. Mødet har en særlig dagsorden, som er ens for alle loger i landet. Denne dagsorden har et etisk indhold af forskellig art. Det kan være indlæg fra såvel ordensbrødre som andre udefra kommende, eller det kan være det såkaldte gradearbejde. Alle brødre har taleret og kan komme med spørgsmål, debatindlæg eller indlæg af orienterende karakter. Det kan f.eks. være om en film, en bog, rejsebeskrivelser, citater fra dagens aviser og meget andet, den enkelte har fundet interessant og mener de øvrige brødre kan have glæde af.
Der må dog ikke diskuteres politik eller religion (sektvæsen) i logesalen.
Endvidere aflægges der til mødet beretning fra de forskellige nedsatte udvalgs arbejde, som f.eks. Syge-, Enke- eller Finansudvalg.
Nogle gange i terminens løb kommer en anden loge på besøg, eller ens loge er på besøg i en anden loge, ligesom man selv eller et par brødre sammen kan tage på besøg i en anden loge. En Odd Fellow kan besøge en Odd Fellow Loge over alt i verden, og har ret til at deltage i denne loges møde.

Selskabeligt samvær
Ved det selskabelige samvær er tonen mere fri end i logesalen. Her spiser man, og der synges et par sange, ligesom der holdes taler ved festlige lejligheder. Denne del af logeaftenen er ligeså vigtig som selve mødet i logesalen. Det er her brødrene lærer hinanden at kende, og her er kimen til mangt et venskab mellem brødre blevet lagt.
Sang og musik er en vigtig del af enhver logeaften, både til logemødet og ved det selskabelige samvær.

Påklædning
Da alle brødre er lige, er vi også ens påklædt. Ved almindelige logemøder er påklædningen en mørk habit, hvid skjorte med diskret slips og sorte sko. Ved indvielser, gradearbejde samt andre højtidelige anledninger er påklædningen kjole og hvidt.

Optagelse i logen

Broderloge nr. 3 Nordstjernen optager p.t. nye medlemmer. Hvis du er interesseret i at blive optaget som logebroder eller ønsker mere information om logen, så kontakt venligst: Overmester Erik Magnusson på telefon: 2992 7875 eller klik på 'Kontakt logen' i menuen her i venstre side.